Đang tải dữ liệu ... misaloader
Giá Mua Khớp lệnh Tổng kết Bán Nhà Đầu tư NN Thông tin tổng hợp Mua - Bán
Chứng khoán Tham chiếu Trần Sàn Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá TH KL TH +/- Bình quân Tổng KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua Bán Room còn lại Chứng khoán Lệnh mua KL mua Lệnh bán KL bán
Dữ liệu MetaStock
Xem Top 5
Thống kê thị trường
Chỉ số thế giới
GDTT UPCOM
UPCOM LÔ LẺ
UPCOM
HOSE - HNX
GDTT HNX
HNX LÔ LẺ
HNX30
HNX
GDTT HOSE
VN30
HOSE
Sàn GD Ngày GD Thời gian Trạng thái Phiên GD Số GD Index +/- % KL GD Giá trị GD CK tăng Ck giảm CK đứng giá CK không GD
HNX24/06/201415:08:00Thị trường đóng cửa2,14211,89276.620.64(0.85%)42,722,000455,193,680,0001126068120
HNX3001/10/201414:45:05553183.873.07(1.7%)49,422,800700,432,390,00000030
HNXCon24/06/201414:45:01135119.441.42(1.2%)1,989,20023,197,420,000149845
HNXFFIndex24/06/201414:45:0713576.950.49(0.64%)42,722,000455,193,680,000823033215
HNXFin24/06/201414:45:03135121.080.6(0.5%)13,170,500142,446,900,00018125
HNXLCap24/06/201414:45:04135117.170.79(0.68%)36,137,900413,950,180,000257513
HNXMan24/06/201414:45:01135113.880.08(0.07%)1,795,50020,111,810,0002112869
HNXMSCap24/06/201414:45:03135118.850.77(0.65%)6,552,70040,911,640,000572328201
Giá Mua Khớp lệnh Tổng kết Bán Nhà Đầu tư NN Thông tin tổng hợp Mua - Bán
Chứng khoán Tham chiếu Trần Sàn Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá TH KL TH +/- Bình quân Tổng KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua Bán Room còn lại Chứng khoán Lệnh mua KL mua Lệnh bán KL bán

(*): Mã cổ phiếu VDSE thực hiện Cầm cố.
Đơn vị tính: khối lượng (100 cổ phiếu), giá trị (1,000 VND)
Xem tốt nhất với FIREFOX 3 ở độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn.